DUYURU ARŞİVİ

TMO stokların bulunan hububat,bakliyat, pirinç ve çeltikler 01 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır.

2019 Yılı Hububat Sektörel Değerlendirme Panelinin Sonuç Raporu Açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisinin Elüs Satış Uygulamaları Hakkındaki Duyurusu

2019 Yılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Resmi Gazetede

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı Pamuk Sorumlu Denetçi Eğtimi Başvuru Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı Pamuk Sorumlu Denetçi Eğtimi 27-28-29 Ağustos 2019

5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetleri'nin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin (TÜRİB) 2019 yılı Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmesine ilişkin çalışmaların son aşamasına geldiği bildirilmiştir.

IPARD II Programı 6.Başvuru Çağrı İlanı Başladı.

TOBB COSME - Kümelenme Çağrısı

TOBB- 18. Uluslararası Ekonomi Fuarı "Brçko 2019"

TOBB- 2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji ve Petrokimya Konsorsiyumu

11.01.2019 Tarihinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/1 maddesi ile Tasfiye Yönetmeliğinin 60. maddesi uyarınca (Bekletilmeyecek Eşya Kapsamında) satışa sunulacaktır.

ilgi yazı ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtların satışlarının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bir platform oluştuğu belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 tarih, 38502843 sayılı yazı da; 18/05/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 03/06/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesinin eklendiği,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “TOBB Türkiye 100” programı yürütüldüğü bildirilmiştir.

ABD tarafından İran’a yönelik tek taraflı yaptırım ve karar ve uygulamalarının ülkemiz açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı bilinmekle beraber, söz konusu yaptırımların sınır aşar nitelikte uygulandığı göz önünde tutularak yaptırımların kapsamı hakkında üyelerin bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir.

Hindistan Sanayi Odası Konfederasyonu (CII) tarafından Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Hindistan Hükümeti ve Maharashtra Eyaleti Hükümeti işbirliğinde, 25. CII Ortaklık Zirvesi'nin 12-13 Ocak tarihlerinde Mumbai Hindistan'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize intikal eden 18.10.2018 tarih ve 56067857-249-E.100969 sayılı yazıda; 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ'in (ithalat 2018/3) 16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmiştir.

Fransa'nın Başkenti Paris'te her sene düzenlenen ve kompozit sektöründeki en önemli fuarlardan biri olarak kabul edilen JEC World Fuarının 12-14 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecektir

15.10.2018 Tarihinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/1 maddesi ile Tasfiye Yönetmeliğinin 60. maddesi uyarınca (Bekletilmeyecek Eşya Kapsamında) satışa sunulacak eşyalar.

Sorumlu Pamuk Denetçisi Kursu hakkında bilgi ektedir

Sanayinin geliştirilmesi ve Tarımın Desteklenmesine dair kanun hükmünde kararnameye dair duyuru ekte yer almaktadır.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin çeltik satışı ile ilgili duyurusu ekte yer almaktadır.

İhracatta E- Fatura uygulaması 1 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olup birçok değişiklikleri beraberinde getirmektedir.

TMO'nun Mısır satışına ilişkin duyurusu ekte yer almaktadır