Güvenirlilik: Borsamız; üye işlemleri, üye ile ilgili evrakların korunması, kaynakların üyeler için etkin kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

Şeffaflık ve tarafsızlık: Borsa üyeleri; şikâyet, talep ve sorularını doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri her an ulaştırabilmektedir, Borsa üyeleri arasında eşitlik söz konusudur.

Kalite: Borsamız, üyeye verdiği hizmetleri ve kalitesini artırmayı amaç edinmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

Görev Bilinci İle Hareket Etmek: Borsa Organ üyeleri ve çalışanlarının tamamı işlerinde mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış  görevinin farkında olarak hareket etmektedir.

Çözüm odaklı olmak: Borsamız Üyelerden, organ üyelerinden, personelden ve diğer kanallardan gelen sorunları dikkate alarak çözüm önerileri üretir ve çözümü sonuçlandırma çalışmalarını yapar.

 Gizlilik: Borsamızın kuruluşundan bugüne üye verilerinin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle   kişisel veriler  her zaman gizli tutulmaktadır.

Güncellik: Borsa bünyesinde bulunan bütün bilgiler periyodik aralıklarla güncellenir.

Dürüstlük ve İş Ahlakına İnanmak: Borsa yöneticileri, idari kadrodaki yöneticiler ile çalışanlar iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurallar çerçevesinde çalışır.

Yeniliğe Açık Olmak: Borsa teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine takip ederek, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek yenilikleri takip eder.

Farklılık Oluşturmak: Gerek Borsamız gerek ilimiz ve bölgemiz için artı yönde yapılabilecek tüm olumlu farklılıkları kazandırma yönünde çalışmak,

Topluma ve Çevreye Duyarlı Olmak: Borsa, topluma faydalı, çevre bilinci ile hareket eder.

Sosyal Sorumluluk Bilincinde Olmak: Sosyal sorumluluk projeleri üretir, mevcut projelere destek verir.

- SUTB Medya