• Yeniliğe açıklık
 • Liderlik
 • Sosyal Sorumluluk
 • Tutarlılık
 • Uzlaşma
 • Stratejik Yaklaşım
 • Çalışan Motivasyonu
 • Katılımcılık
 • Çevresel Sürdürülebilirlik
 • Problem Çözücülük
 • Verimlilik
 • Farklılık Yaratma
 • Hizmet Kalitesi

- SUTB Medya